0
WEBTVLIVE.jpg

VIJESTI/NEWS/NOTICIAS

02/12/2019 (DOBRA TV) - Sve naše aplikacije, Android, iOS, Web TV Live, Windows PC TV, a za nekoliko dana i SMART TV app na opće zadovoljstvo naših korisnika su operativne i donose brojna iznenađenja...

02/12/2019 (GOOD TV) - All our applications, Android, iOS, Web TV Live, Windows PC TV, and in a few days the SMART TV app to the general satisfaction of our users are operational and bring many surprises ...

02/12/2019 (GOOD TV): todas nuestras aplicaciones, Android, iOS, Web TV Live, Windows PC TV y, en pocos días, la aplicación SMART TV para satisfacción general de nuestros usuarios están operativas y traen muchas sorpresas ...

02/12/2019 (TV E MIR) - Të gjitha aplikacionet tona, Android, iOS, Web TV Live, Windows PC TV dhe brenda pak ditësh aplikacioni SMART TV për kënaqësinë e përgjithshme të përdoruesve tanë janë operacionalë dhe sjellin shumë surpriza ...

KONTAKT / CONTACT / CONTÁCTENOS /  КОНТАКТ / KONTAKTONI / İLETİŞİM /

PPR

DOBRA TELEVIZIJA D.O.O. SARAJEVO

Kralja Tvrtka 19/p. Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina

MBS: 65-01-0870-17 / JIB: 4202440890004

e-mail: info@dobratv.com ; tel. +387 (0) 33 667 667 ;+387 (0) 33 843 630 ; mob. +387 (0) 61 169 695 ; viber/whatsupp. +34 618 987 431

 

 

  • Google Play Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Vimeo Social Icon