A1 TV Network International SL sa sjedištem u Španiji, kao i naša centralna kompanija u Bosni i Hercegovini Dobra televizija d.o.o. Sarajevo, AVVA Andorra, Dobra Srbija d.o.o. Beograd, kao i Dobra Makedonija dooel Skopje, te Dobra Fondacija BiH, napravile su velike iskorake u osvajanju medijskog tržišta na svjetskom planu i postale dio svakodnevnice kako naših građana u regiji, tako i u cijeloj dijaspori.

 

Našu RTV mrežu čini više od 200 TV kanala i 30tak radio stanica. Uz naše sopstvene RTV stanice, za najveći broj ostalih vršimo usluge playout-a, distribucije putem kablovskih, OTT, web i drugih platformi, na komercijalnoj ili nekomercijalnoj osnovi.

 

1. A1 TV NETWORK INTERNATIONAL SL – Kompanija registrovana u Španiji, Las Palmas, sa važećim EU dozvolama za emitovanje TV programa na prostoru Španije, EU i globalno, putem satelitske, zemaljske, zemaljsko-digitalne (TDT), IPTV, kabla, IPTV i Web mreže. Firma posjeduje NOC - Network Operation Center, studio i poslovni prostor u Maspalomasu (Jug ostrva Gran Canaria). 

 

2. Dobra Televizija d.o.o. Sarajevo – Sestrinska kompanija registrovana u BiH, Sarajevo, sa važećim dozvolama za zemaljsko digitalno (TDT), IPTV, kabla, IPTV i Web emitovanje. Djelatnost kompanije je pružanje telekomunikacijskih usluga, kao i emitovanje RTV programa, te distribucija audio-vizuelnih sadržaja za naše partnere, kao i pružanje usluga za krajnje korisnike kroz postojeću platformu u usponu „Dobra TV“, za koju svakodnevno imamo nove zahtjeve i to u sve većem broju. 

 

3. Dobra Fondacija – kojoj smo osnivač, a čije su članice RTV stanice iz regije, pojedinci i organizacije i koja je meeting point za omladinu iz regiona željnu znanja i suradnje iz oblasti telekomunikacija, kroz razne edukativne, kulturne, zabavne i druge projekte.

PROJEKTI:

- Rad na usavršavanju kadrova

- Edukacija djece do 18 godina

- Edukacija RVI i ostalih priv.

   onesposobljenih osoba

- Organizacija kulturnih, događaja,

   koncerata, festivala

- Ulaganje u razvoj informacionih

   tehnologija

- Pomoć državnim i drugim

   organima, organizacijama

- Suradanja sa srodnim fondacijama

   udruženjima i pojedincima...

 

Osnovni ciljevi Fondacije su:

 

-         zalaganje i razvijanje svijesti o bogatoj kulturno-istorijskoj, duhovnoj i muzičkoj prošlosti naroda Balkana;

 

  • zalaganje za izgradnju mostova saradnje kroz očuvanje kulturne baštine svih naroda i građana regiona uz aktivno učešće svih društvenih grupa i pojedinaca;

 

  • Jačanje kulturne, muzičke scene, te historijskih i tradicijskih vrijednosti Balkana;

 

  • Povezivanje sa priznatim evropskim i svjetskim organizacijama iz oblasti medija, kulture, sporta itd;

 

Posjedujemo vlastite kapacitete na satelitu (dva transpondera), sopstvenu OTT/IPTV, Android, SMART TV, iOS i WEB TV platformu i prisutni smo također u skoro svim regionalnim i evropskim kablovskim mrežama, IPTV, digitalnim platformama. Trenutno su neki od naših kanala prema istraživanjima javnosti među nekoliko najgledanijih televizija u dijaspori i među najgledanijim u regionu.

 

U ponudi smo prema važećim ugovorima legalnih i najvećih operatera širom svijeta. U završnoj smo fazi za lansiranje novog produkta, uređaja koji će sadržavati besplatnu telefoniju, satelitski internet, TV kanale, radio programe, kućni alarm, virtualnu komunikaciju među korisnicima i gledateljima i brojne druge usluge i servise...e sadržaje.

O NAMA

 

Povered By

DOBRA TELEVIZIJA D.O.O. SARAJEVO

Kralja Tvrtka 19/p. Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina

MBS: 65-01-0870-17 / JIB: 4202440890004

e-mail: info@dobratv.com ; tel. +387 (0) 33 667 667 ;+387 (0) 33 843 630 ; mob. +387 (0) 61 169 695 ; viber/whatsupp. +34 618 987 431

 

© 2020 DOBRA TV All Rights Reserved

 

  • Google Play Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Vimeo Social Icon