top of page

Izaberite jezik

Pomozite rad Fondacije Dobra Televizija sa Vašom donacijom, koja će poslužiti za uzvišene ciljeve koje smo pred sebe postavili! Rad Fondacije je transparentan, a od doniranih sredstava obučavamo kadrove iz oblasti telekomunikacija, menadžmenta, emitovanja radio i TV programa, kao i kadrove koji će u gradu budućnosti Ilirikumu, obavljati odgovorne dužnosti od koristi za lokalnu zajednicu. Vaša donacija putem paypal-a od velike je važnosti, pa Vam se unaprijed zahvaljujemo...

bottom of page