Fondacija Dobra je osnovana s ciljem razvoja tržišta telekomunikacija na prostorima Balkana, edukacije i stipendiranja mladih, promoviranja kulturnih, tradicijskih, vjerskih i drugih vrijednosti naše regije, povezivanja sa našom brojnom dijasporom i razvijanje suradnje među ljudima iz različitih kulturno-povijesnih krugova. Podržite nas i postanite dio Primera familije!
The Good Foundation was established with the aim of developing the telecommunications market in the Balkans, educating and awarding young people, promoting cultural, traditional, religious and other values of our region, connecting with our numerous diaspora and developing cooperation among people from different cultural and historical circles. Support us and become part of the Primera family!
La Fundación Buena se estableció con el objetivo de desarrollar el mercado de telecomunicaciones en los Balcanes, educando y premiando a los jóvenes, promoviendo valores culturales, tradicionales, religiosos y de otra índole de nuestra región, conectando con nuestra numerosa diáspora y desarrollando la cooperación entre personas de diferentes culturas y círculos históricos. ¡Apóyanos y forma parte de la familia Primera!
Фондацијата Добра е основана со цел да се развие пазарот на телекомуникации на Балканот, да се едуцираат и доделуваат млади луѓе, да се промовираат културни, традиционални, религиозни и други вредности на нашиот регион, да се поврзе со нашата бројна дијаспора и да се развие соработка меѓу луѓе од различни културни и историски кругови. Поддржи нас и да станеме дел од семејството Примера!
Fondacioni E mirë u krijua me qëllim të zhvillimit të tregut të telekomunikacionit në Ballkan, edukimin dhe dhënien e të rinjve, promovimin e vlerave kulturore, tradicionale, fetare dhe të tjera të rajonit tonë, duke u lidhur me diasporën tonë të madhe dhe zhvillimin e bashkëpunimit mes njerëzve nga organizata të ndryshme kulturore dhe qarqe historike. Na mbështesni dhe bëhuni pjesë e familjes Primera!
Iyi Vakfı, Balkanlar'da telekomünikasyon pazarını geliştirmek, gençleri eğitmek ve ödüllendirmek, bölgemizin kültürel, geleneksel, dini ve diğer değerlerini teşvik etmek, sayısız diasporamızla bağlantı kurmak ve farklı kültürel ve kültürel çevrelerden insanlar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. tarihsel çevreler. Bize destek olun ve Primera ailesinin bir parçası olun!
0
WEBTVLIVE.jpg

VIJESTI/NEWS/NOTICIAS

02/12/2019 (DOBRA TV) - Sve naše aplikacije, Android, iOS, Web TV Live, Windows PC TV, a za nekoliko dana i SMART TV app na opće zadovoljstvo naših korisnika su operativne i donose brojna iznenađenja...

02/12/2019 (GOOD TV) - All our applications, Android, iOS, Web TV Live, Windows PC TV, and in a few days the SMART TV app to the general satisfaction of our users are operational and bring many surprises ...

02/12/2019 (GOOD TV): todas nuestras aplicaciones, Android, iOS, Web TV Live, Windows PC TV y, en pocos días, la aplicación SMART TV para satisfacción general de nuestros usuarios están operativas y traen muchas sorpresas ...

02/12/2019 (TV E MIR) - Të gjitha aplikacionet tona, Android, iOS, Web TV Live, Windows PC TV dhe brenda pak ditësh aplikacioni SMART TV për kënaqësinë e përgjithshme të përdoruesve tanë janë operacionalë dhe sjellin shumë surpriza ...

KONTAKT / CONTACT / CONTÁCTENOS /  КОНТАКТ / KONTAKTONI / İLETİŞİM /

PPR

DOBRA TELEVIZIJA D.O.O. SARAJEVO

Kralja Tvrtka 19/p. Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina

MBS: 65-01-0870-17 / JIB: 4202440890004

e-mail: info@dobratv.com ; tel. +387 (0) 33 667 667 ;+387 (0) 33 843 630 ; mob. +387 (0) 61 169 695 ; viber/whatsupp. +34 618 987 431

 

 

  • Google Play Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Vimeo Social Icon